Ref­er­enssit

Olemme enenevis­sä määrin tekemi­sis­sä suurten liike ja toim­i­ti­lako­htei­den kaukoläm­pö­paket­tien kanssa, etenkin pääkaupunkiseudul­la. Yri­tyk­semme takana seiso­vat tek­i­jät, jot­ka tart­tuvat innokkaasti aina suurem­pi­in haasteisi­in ja jot­ka lait­ta­vat käten­sä töi­hin. Olemme työsken­nelleet mm. seu­raavis­sa kohteis­sa: 

Työko­hteita­mme viime vuosil­ta,

2019

Paikkakun­ta

Työ

6-asun­non riv­i­ta­lo

Kala­jo­ki

500m2         LVI

JYSK Myyr­man­ni

Van­taa

LVI

LIDL Hyvinkää myymälä

Hyvinkää

LVI Saneer­aus

Lasis­ta­mo

Helsin­ki

LVI

Best Car­a­van toim­i­ti­lat

Kaa­ri­na

LVI

KTK Espoo toim­i­ti­lat

Espoo

LVI

NHK Navet­ta Man­ni­nen

Kala­jo­ki

LVI

Puui­lo myymälä

Seinäjo­ki

LVI

Teat­terikahvi­la

Tam­pere

LVI Saneer­aus

2018

Paikkakun­ta

Työ

Puui­lo myymälä

Jär­ven­pää

2500m2         lv/kaukoläm­pö

Tojo-auto autoli­ike

Kem­in­maa

2500m2         iv/lv/kaukolämpö

Kaup­pakeskus Mer­ta

Kala­jo­ki

13000m2       kaukoläm­pö

Lehto Com­po­nents tuotan­toti­lat

Oulainen

9000m2         lv

Lehto toimis­to­ta­lo Avi­apo­lis

Van­taa

10 000m2      lv

Olympias­ta­dion kent­täalue / huolto­tun­neli

Helsin­ki

20000m2       lv

Olympias­ta­dion museo

Helsin­ki

lvi

Burg­er King

Rasio

lvi

Cramo

Turku

lvi

Elimäenkatu 30

Helsin­ki

runk­oviemärin saneer­aus

2017

Auto out­let Fer­rari

Lem­päälä

2500m2        lvi/kaukolämpö

Ahlsell Tukkumyymälä

Raa­he

500m2           lvi/kaukolämpö

Koy Kala­joen lato­vainio

Kala­jo­ki

16 asun­toa    lv

Helsin­gin pelti­tarvike oy

Helsin­ki

3500m2         lv

Kantvikin päiväkoti

Kirkkon­um­mi

iv

Grani­it­ti­ta­lo Lidl

Helsin­ki

lvi

Kallion Lidl

Helsin­ki

lvi

Finnk­i­no itäkeskus

Itäkeskus

väistö­työt

2016

Leon Leikki­maa sisäleikkipuis­to             

Tam­pere

5000m2        lvi/kaukolämpö

Leon Leikki­maa sisäleikkipuis­to

Kem­pele

5000m2        lvi/kaukolämpö

Real Gate kaup­pakeskus

Lem­päälä

8000m2        lvi/kaukolämpö

Liiketilo­ja itäkeskuk­ses­sa

Helsin­ki

lvi

2015

Puui­lo Kaup­pakeskus

Oulu

4000m2       lvi/kaukolämpö

Autovi­ihde myymälä                                

Oulu

900m2          lvi/kaukolämpö

Sar­lin Group tuotantotilat/lähettämö

Van­taa

2000m2        kaukoläm­pö

Tukku­torin Lidl

Helsin­ki

lvi

Kaukoläm­mön verkos­toraken­nus- ja kor­jaustöitä olemme toteut­ta­neet seu­raav­il­la alueil­la: Kala­joen läm­pö Oy, Kan­nuk­sen läm­pö Oy ja Helsin­gin Olympias­ta­dion

Etsitkö kohteelle­si
LVI-urakoit­si­jaa?

TEVI SYS­TEMS OY
Y-tun­nus: 2863488–1
Ymmyrkäisen­tie 12 A 2
85100 KALA­JO­KI
+358 44 06 86 565
TEVI SYS­TEMS OY
Y-tun­nus: 2863488–1
Ymmyrkäisen­tie 12 A 2
85100 KALA­JO­KI
+358 44 06 86 565