Ammatti­laisen kumppani

Kaukolämpöverkostojen rakentaminen

Liike- ja toimitilakohteiden LVI-urakointi

LVI-saneeraukset

LVI-huolto

Lämmönjakokeskusten ja lämpöpumppujärjestelmien asennustyöt

LVI-urakoinnin ammattilainen

Tevi Systems Oy on LVI-urakoinnin ammattilainen. Olemme valtakunnallisesti toimiva ammattilaisten kumppani LVI-projekteissa. Vahvuutemme sijaitsevat liike- ja toimitilakohteiden LVI-urakoinnissa, LVI-saneeraustöissä, lämmönjakokeskusten sekä maalämpöjärjestelmien asennustöissä, että kaukolämpöverkostojen rakentamisessa.

Referenssit

”Villen kanssa on kiva toimia, hän hoitaa oman tont­tin­sa hyvin. Kat­soo aina, että kaik­ki on käytän­nössä kun­nos­sa, eikä ole ollenkaan perässä vedet­tävä kaveri. Ammat­ti­taitoa ja tun­te­mus­ta alaan löy­tyy. Ville on sel­l­ainen mies, jota voi suositel­la varauk­set­ta ihan kelle vaan – se ker­too mielestäni paljon. Kokon­aisu­us on hyvä ja palvelu vai­va­ton­ta.”

Juha Craelius, JC-tekni­ik­ka Oy