Ammat­ti­laisen
Kump­pani

Tevi Sys­tems Oy on LVI-urakoin­nin ammat­ti­lainen. Olemme val­takun­nal­lis­es­ti toimi­va ammat­ti­lais­ten kump­pani LVI-pro­jek­teis­sa. Vahvu­utemme sijait­se­vat liike- ja toim­i­ti­lako­htei­den LVI-urakoin­nis­sa, LVI-saneer­austöis­sä, läm­mön­jakokeskusten sekä maaläm­pöjär­jestelmien asen­nustöis­sä, että kaukoläm­pöverkos­to­jen rak­en­tamises­sa. 

Etsitkö kohteelle­si
LVI-urakoit­si­jaa?

LVI-urakoin­ti

Teemme laa­ja-alais­es­ti läm­pö-, vesi­jo­hto, ja ilmas­toin­ti­asen­nuk­sia sekä mui­ta LVI-töitä suuris­sakin pro­jek­teis­sa. Vahvu­utemme sijait­se­vat liike- ja toim­i­ti­lako­htei­den LVI urakoin­nis­sa, LVI-saneer­austöis­sä, läm­mön­jakokeskusten sekä maaläm­pöjär­jestelmien asen­nustöis­sä, että kaukoläm­pöverkos­to­jen rak­en­tamises­sa.

Liike ja toim­i­ti­la­rak­en­t­a­mi­nen

Saneer­auk­set

Kaukoläm­pöverkos­to­jen rak­en­t­a­mi­nen

Läm­mön­jakokeskusten ja maaläm­pöjär­jestelmien asen­nustyöt

Liike ja toim­i­ti­la­rak­en­t­a­mi­nen

Saneer­auk­set

Kaukoläm­pöverkos­to­jen
rak­en­t­a­mi­nen

Läm­mön­jakokeskusten
ja
maaläm­pöjär­jestelmien
asen­nustyöt

TEVI SYS­TEMS OY
Y-tun­nus: 2863488–1
Ymmyrkäisen­tie 12 A 2
85100 KALA­JO­KI
+358 44 06 86 565
TEVI SYS­TEMS OY
Y-tun­nus: 2863488–1
Ymmyrkäisen­tie 12 A 2
85100 KALA­JO­KI
+358 44 06 86 565