Yhteystiedot

Tevi Sys­tems Oy

Y-tun­nus: 2863488–1

Pos­tiosoite: Ymmyrkäisen­tie 12 A 2, 85100, Kala­jo­ki 

Lasku­tus

Verkko­lasku­tus

Nimi: Tevi Sys­tems Oy

Y-tun­nus: 2863488–1

Verkko­lasku­tu­sosoite: 003728634881

Väl­i­tystiedot

Välit­täjä: Maven­ta

Välit­täjä­tun­nus: 003721291126

Sähkö­pos­ti­laskut (ain­oas­taan PDF-tiedos­to­ja):

erkki.olkkola@tilipalveluolkkola.fi

Laskut tulee lähet­tää PDF-tiedos­toina ja lasku­jen liit­tei­den tulee olla laskun kanssa samas­sa tiedos­tossa. Mikäli yri­tyk­sel­länne ei ole mah­dol­lisu­ut­ta toimit­taa verkko­lasku­ja tai lähet­tää lasku­ja sähkö­pos­til­la, voitte lähet­tää

Paper­i­laskut

Tevi Sys­tems Oy

Ymmyrkäisen­tie 12 A 2

85100 KALA­JO­KI

Sähkö­pos­tit muo­toa: etunimi@tevisystems.fi

Etsitkö kohteelle­si
LVI-urakoit­si­jaa?

TEVI SYS­TEMS OY
Y-tun­nus: 2863488–1
Ymmyrkäisen­tie 12 A 2
85100 KALA­JO­KI
+358 44 06 86 565
TEVI SYS­TEMS OY
Y-tun­nus: 2863488–1
Ymmyrkäisen­tie 12 A 2
85100 KALA­JO­KI
+358 44 06 86 565